Kvalitetssikring

Kvalitetssikring, sikkerhed samt et godt arbejdsmiljø er faktorer, som vi lægger stor vægt på i Per Simoni Byg. Vi ved, at det har afgørende betydning for alle parter – både medarbejdere, vores forretning og ikke mindst vores kunder – at virksomheden har ordnede forhold.

Vi bestræber os på at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, som naturligvis har alle de nødvendige kompetencer, uddannelser og autorisationer. Desuden har vi et godt og konstruktivt samarbejde med arbejdstilsynet og myndighederne generelt.

I Per Simoni Byg benytter vi os endvidere af Byggeriets Kvalitetsledelsessystem (KLS), et certificeringssystem, hvor vi med jævne mellemrum bliver evalueret i forhold til gældende lovkrav og bestemmelser. Kvalitetsledelsessystemet omfatter blandt andet love og regler på området, at vi jævnligt deltager i kurser, at udstyr og faciliteter er sikkerhedsmæssigt godkendt, at leverandørforhold er i orden samt at de ansatte er instrueret om indholdet i certificeringssystemet.