Vi tilbyder

Jordarbejde
Vi foretager alle former for grave- og jordarbejde, således at der bliver skabt optimale forudsætninger for et planeret areal, en god sokkel eller et godt terrændæk. Desuden har vi lang erfaring med forurenet jord. Arbejdet udføres i samarbejde med blandt andet landmålere, geoteknikere, miljøteknikere og vognmænd.

Kloakarbejde
Vi udfører alle former for kloakeringsarbejde – til både små og store anlæg – i relation til boliger, butiksbyggeri samt fabriksbyggeri. Alt kloakarbejde er naturligvis underlagt Dansk Byggeris Kloaksektions kvalitetsledelsessystemer (KLS).

Betonarbejde
Vi udfører alle former for betonarbejde til for eksempel sokkel og terrændække og har desuden lang erfaring med produktion af armerede dragere.

Tømrerarbejde
Vi har lang erfaring med generelt tømrerarbejde i relation til byggeri af huse, sommerhuse samt butikslokaler. Vi tilbyder blandet andet at opføre sommerhuse i totalentreprise.